Devi vid grinden hemma

Brahma på sniskan

Devi o hennes valpar 2018